Etusivu

Tämä kirja ei hengen -käsitteen, kaste -käsitteen ja ympärileikkaus -käsitteen lisäksi tuo paljoankaan uutta uskontotieteelliseen- ja käyttäytymistieteelliseen kenttään, mutta kirjassa on käsitelty monia perinteisiin uskontoihin liittyviä alueita niin, ettei lukijalle jää epäselvää perinteisten uskontojen ja niihin perustuvien uususkontojen ihmislähtöisyys. Kirjassa käsitellään pääasiassa kristinuskon ja juutalaisuuden kehitystä mutta se sivuaa muita perinteisiä uskontoja niin, että nekin voi havannoida ihmislähtöisiksi. Kirja ei anna mairittelevaa kuvaa ihmisestä, varsinkaan ihmisen kyvystä valehdella saadakseen itselleen etuja; mutta jos tätä peilataan nykyaikaan voidaan valehtelusta luopua kaikilla elämän aloilla. Lisäksi kirjasta käy ilmi että vaikka ihminen on kehittynein eläin maapallolla se kuitenkin on eläin siinä niinkuin simpanssikin. Ajauduin uskontojen pariin kun sain biologiselta äidiltäni Jehovan todistaja kasvatuksen ja se oli osa syy syrjäytymiseeni. En ole valmis uskontotieteilijä; minulla on 15 opintopistettä uskontotieteen opintoja. Toisaalta toimin Uskontojen Uhrien Tuki ry:ssä vapaaehtoistyöntekijänä vähän aikaa 90 -luvun puolivälin paikkeilla. Syrjäytymisestä johtuva elämäntilanteeni sai minut tekemään töitä yksin ja se minkä valmis normaali oloissa elävä uskontotieteilijä olisi tehnyt muutamassa vuodessa vei minulta pari vuosikymmentä. Informaatiohakuni voisi olla tätä kirjaa tehdessä parempi, mutta toivon että mitä kirjassani totean ei jää epäselväksi kenellekkään. Myös totean että sisällysluetteloni voisi olla loogisempi ja paremmin jaoteltu, mutta se kiire minkä näen kirjan julkaisulla pistää minut julkaisemaan kirjan nopeasti. Edellisellä lauseella tarkoitan sitä että perinteisiin uskontoihin ja niihin perustuviin uususkontoihin käytetään kymmeniä tuhansia miljardeja työtunteja aikaa ja valtavat määrät ympäristöresursseja jotka voisi käyttää esim. nälänhädän poistoon tai tieteelliseen koulutukseen. Mutta se on historiallinen viitekehyksemme. Edelleen aineisto poikkeaa osin sisällysluettelon otsakkeesta mutta aineisto tekstissä soveltuisi monenkin otsakkeen alle joten pahoittelen tekstin osia jotka eivät suoranaisesti viittaa sisällysluettelon otsakkeeseen. Myös otan vastaan mielelläni korjausehdotuksia kirjaani ja päivitän sitä tarpeen vaatiessa paremmaksi. En ole varakas mutta jos joku uskonnoista tai käyttäytymistieteistä perillä oleva henkilö tai taho tekee työtä kirjani parantamiseksi niin pyrin sen jotenkin korvaamaan. Kirjani ei olisi valmistunut ilman hienoja lähteitä.

Yhteystiedot:

Petri ”Piikku” Laukkanen
Niuvankuja 65
Kuopio 70240
Finland.

GSM +358 40 6684980

Sähköposti sekularisaatio@gmail.com/a>

TÖITÄ VASTAANOTETAAN!