Kirja

1.6.3 Uskontojen sisäinen moninaisuus.

1. Katri Hangen, Mikko Karttusen, Seppo Nyyssösen ja Mari Rauhalan Verso 1: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2020): ”Viimeaikaisten tutkimusten mukaan uskonnollisuus on moninaistumassa. Tieteyn samankaltaisen oppijärjestelmän noudattamisen sijasta uskonnot jakautuvat sisäisesti hyvinkin erilaisiin yhteisöihin, joiden käytännnöt vaihtelevat sekä paikallisesti että yksilöiden välillä. Todennäköisesti uskonnollisuuden moninaistuminen jatkuu yhä edelleen myös tulevaisuudessa, ja eri uskontoja harjoitetaan mitä vaihtelevimmilla tavoilla. Uskonnon sisäisella moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että uskonnon muodot ja tulkinnat, esimerkiksi käsitykset oppien ja eettisten ohjeiden sitovuudesta ja pyhien kirjojen tekstin tulkinnasta, vaihtelevat uskonnon parissa. Uskonnoilla on esimerkiksi erilaisia suuntauksia ja ilmenemismuotoja eri kulttuureissa. Esimerkiksi suomalainen luterilaisuus ja etiopialainen luterilaisuus ovat kumpikin ottaneet vaikutteita omista paikallisista kulttuureistaan. Samalla kuitenkin suomalainen luterilaisuus jakautuu edelleen sisäisesti hyvinkin erilaisiin yhteisöihin ja lisäksi jokainen luterilainen harjoittaa uskontoaan yksilöllisellä tavalla. Länsimaissa islam on usein nähty tietynlaisena, yhteisenä uskontona, vaikka se pitää sisällään useita erilaisia suuntauksia ja sen harjoittaminen vaihtelee sekä valtioittain, alueittain, kulttuureittain että yksilöiden välillä. –. Uskonnollisten oppien tulkinta vaihtelee suuresti yhteisöstä toiseen. Uskonnot jakaantuvat eri suuntauksiin nimenomaan opillisten eroavaisuuksien takia. Ne saattavat erota näkemyksiltään hyvinkin vahvasti toisistaan. Joissakin yhteisöissä esimerkiksi pyhää kirjaa tulkitaan tavalla, joka voi johtaa jopa eri tavoin tulkitsevien vainoamiseen.”
Se paikka missä olemme kehityksemme aikajanalla aiheuttaa sen, että perinteiset uskonnot ovat yhä vahvemmin läsnä muissa kuin teollistuneissa maissa. Mutta kun tiedonvälitys on pian kaikkien saatavilla, alkanee perinteisten uskontojen kannattajamäärät vähetä. Nyt on ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä perinteiset uskonnot lisäävät kannattamääräänsä. Tämän kirjan yksi tarkoitus on kääntää sen suuntaa alaspäin. Positiivinen uskonnonvapaus sisältää aspektin, että omaa uskontoaan saa levittää; tämä ei ole hyvä asia kun ”sivistyneet” ihmiset vievät omaa uskontoaan esimerkiksi Afrikkaan. Tosin Afrikkakin on jo pisteessä, missä luonnonuskontojen kannattajia on hyvin vähän. Islam ja kristinusko kilpailevat samoista kannattajista. Elämme ilmastonmuutoksen aikaa; se energia- ja muu kapasiteettimäärä mikä uskontoihin kuluu vaikuttaa varmasti paljon ilmaston lämpenemiseen.

Pages ( 14 of 76 ): « Edellinen1 ... 1213 14 1516 ... 76Seuraava »