Kirja

2.16 Rukous

1. CD-fakta 99:ä CD-rom tietosanakirjaa lainaten: ”om (sanskritia), hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa ja jainalaisuudessa mantrana käytetty pyhä tavu.”

Raamatun Sanakirja -kirjaa (s.8) lainaten: ”Aamen, Amen (hebr. totisesti, Jes. 45:15), sana, jolla annettiin takuu vakuutuksille, jotka siten tulivat kuin valan vahvistamiksi (vrt. 4 Moos.5:22; 5 Moos. 27:15-26; 1. Kun. 1:36; Joh. 3:3, 5, 11). Jumala, jonka nimeen siunataan tai vannotaan, on ”Aamenen Jumala” (uusi suomennos: ”totinen Jumala ”, Jes. 65:16), Jumala on käsitetty todistajaksi vakuutusta tehtäessä. ——. Juutalaisen perimätiedon mukaan a:ta ei käytetty Jerusalemin pyhäkössä kansan vastauksena, vaan seurakunta vastasi sen sijaan sen tapaisella doksologialla, jollainen on lisätty herran rukoukseen. Sitä vastoin oli tapana synagogissa ja kodeissa, että seurakunta tai perhe yhtyi rukoilijan sanoihin lausumalla a:nsa, mikä tapa jatkui sitten alkukirkossa, Matt. 6:13; 1 Kor. 14:16; vrt. Room. 9:5; 11:36; 15:33; 16:27.” Vielä nykyäänkin  aamen-sanaa  käytetään  useissa  uskonnoissa rukouksen lopettamiseen .”

Manaaminen johtuu siitä että sana lähteen suusta kuten hengityskin. Kun ihmiset eivät ymmärtäneet puheen kehitystä eivätkä henkitystä, sai manaaminen uskonnollisen merkityksen.

2. Katri Hangen, Mikko Karttusen, Seppo Nyyssösen ja Mari Rauhalan Verso 1: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2020): ”Rukoiluun liittyy eri uskonnoissa erilaisia tapoja, kuten käsien ja kehon asennot. Tavat viestivät, että ihminen nöyrtyä ja alistua tuonpuoleisen voiman edessä. –. Tutkimuksen mukaan nekin ihmiset, jotka eivät miellä itseään uskoviksi, rukoilevat varsin usein. Tällöin rukous ei noudata mitään tiettyä kaavaa tai perinnettä, vaan on yksilön henkinen huokaus tuonpuoleisuuteen. Kiitosruokouksissa ihminen osoittaa kiitollisuuttaan ja pyyntörukouksissa hakee apua. Joissakin uskonnoissa, erityisesti Aasiassa, rukous on useimmiten meditaatiota. Meditaatiolla tarkoitetaan henkistä tai hengellistä mietiskelyä. — joskus taas on kyse jumalyhteyden hakemisesta ja kokemisesta, kuten hindulaisuudessa.”
Ihmisen elämään kuuluu kärsimystä ja ihmisen vanhetessa hän alkaa miettiä kuolemaa. Se konteksti missä elämme saa nöyrtymään elämän edessä. Ihminen voi rukoilla, että selviäisi elämästä terveenä. Sitä kuuleeko kukaan rukouksemme emme voi tietää, mutta joskus jos olosuhteet sallivat on hyvä pysähtyä elämän edessä.

3. Katri Hangen, Outi Könnin ja Seppo Nyyssösen ja Verso 3: Maailman uskontoja (2017) kuvateksti: ”OM-tavu on hindulaisuuden tunnus. Tavua toistetaan yhä uudestaan meditaatiossa. Tällä pyritään saavuttamaan yhteys jumaliin ja maailmankaikkeuden henkeen brahmaniin.”

Pages ( 31 of 76 ): « Edellinen1 ... 2930 31 3233 ... 76Seuraava »