Kirja

3.2.3.1

1. CD-fakta 99:ä lainaten: ”Islam, aikaisemmin myös virheellisesti muhamettilaisuus, arabialaisen profeetan Muhammedin  600-luvun alussa jKrperustama  monoteistinen uskonto. Sana islam kuvaa uskovan eli muslimin alistumista   Jumalan  tahtoon ja  ohjeisiin . Islamiin sisältyy teoreettinen uskonoppi, iman, käytännön siveysoppi sekä varsinainen uskonnollinen lainsäädäntö, pyhään kirjaan Koraaniin ja perinteisiin perustuva laki aria. Uskonopin pääperiaatteet sisältyvät toteamukseen  » Ei ole muuta  jumalaa  kuin Jumala ja  Muhammed  on hänen  profeettansa» . Jeesus  on apostoli  ja  profeetta , ja kuten Koraani seurasi evankeliumia, niin   Muhammedkin seurasi Jeesusta . Yhteen Jumalaan uskomisen ohella on keskeistä usko  enkeleihin , joiden lisäksi on  hyviä  ja  pahoja henkiädžinnejä . Oppiin sisältyvät myös käsitykset sielun kuolemattomuudesta, ylösnousemuksesta, tuomiopäivästä sekä paratiisista ja helvetistä . Vanhurskaat kulkevat paratiisiin helvetin  ylittävän sillan kautta, mutta väärintekijät putoavat helvettiin . Islamin mukaan ihmisen kohtalo on ennalta määrätty . Islamin siveysoppi tähdentää neljää päävelvollisuutta: rukousta, almujen antoa, paastoa ja pyhiinvaellusta . Jokaisen on rukoiltava auringon laskiessa, yöllä, auringon noustessa, keskipäivällä ja iltapäivällä . Nämä rukousajat kuuluttaa muessin minareetista.  Rukous käsittää lukuja Koraanista ja perimätiedon välittämiä lauseita . Rukoukset toimitetaan kiblan suuntaan, Mekkaan päin. Moskeijassa on tätä suuntaa osoittava syvennys, mihrab. Almuja on kahdenlaisia, lain määräämiä ja vapaaehtoisia . Ramadan-kuukauden aikana on auringonnousun ja -laskun välisenä aikana paastottava ja pidättäydyttävä maallisista huvituksista. Neljäs perusvelvollisuuksista on pyhiinvaellus Mekkaan . Tämä tehdään, jos mahdollista, islam. kalenterin viimeisessä kuussa, dhu ’l-hidždžan a ikana. Muita velvollisuuksia on mm. pyhä   sota, sota uskottomia vastaan.  Ympärileikkauksen  vanhaa tapaa noudatetaan. Koraanissa kielletään viinin juonti; tunnolliset muslimit sisällyttävät tähän kieltoon kaikki alkoholijuomat sekä oopiumin, kahvin ja tupakan.  Ruokaa koskevat kiellot noudattavat pääasiallisesti juutalaisia määräyksiäIslamin rikos- ja yksityisoikeus pohjautuu Koraaniin  ja  perimätietoon, sunnaan . Moniavioisuus on sallittua; islamilaisella saa olla neljä vaimoa ja lisäksi jalkavaimoja. Naisen asema on perinteisesti ollut alistettu miehen rinnalla. Murhasta on rangaistu kuolemalla tai sakolla, aviorikoksesta ja homoseksualismista kuolemalla, varkaudesta oikean käden menetyksellä . Nämä määräykset on myöhemmin korvattu sakko- ja vankeusrangaistuksilla , mutta islamilaisen fundamentalismin voimistuessa on useissa islamilaisissa maissa viime vuosikymmeninä palattu aikaisempaan käytäntöön.  Islamin piirissä syntyneet monet uskonnolliset lahkot  ja  koulukunnat olivat aina luonteeltaan myös poliittisia . Huomattavin on jakautuma sunnalaisiin, joita on n. 85% kaikista islamilaisista, ja  šiialaisiin . Islam on valtauskontona Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä sekä Indonesiassa ja eräissä muissa Aasian maissa. Muslimeja on koko maailmassa n. 1 miljardi. Euroopassa heitä on yli 20 miljoonaa. Suomessa islaminuskoisia on pitkään ollut n. 1000; islam. maista, vars. Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä, viime vuosina tulleet pakolaiset ovat huomattavasti lisänneet heidän määräänsä. 1990-luvun puolimaissa heitä oli 10 000. Islam ja länsimaat (teema-artikkeli).”

Uskonnolliset ohjeet eivät kuitenkaan tule ”jumalalta” vaan ihmisiltä, eli uskonnoissa on kysymys melkoiseksi osaksi kysymys uskonnollisen auktoriteetin tahtoon alistumisesta. Edellisestä lainauksesta voi huomata islamilaisuuden ja kristillisyyden samankaltaisuudet: islam perustuu suurehkolta osalta juutalaisuuteen ja myös edellä mainittujen uskontojen oppirakenne on pitkälti samankaltainen: siinä missä kristiyillä on ”jumala ja hänen poikansa Kristus”, islamilaisilla on ”jumala ja hänen profeettansa Muhammed”.

2. Ankkuri I –kirja (s.111) jatkaa: ”Islamin uskon  ilmoitus  sisältyy Koraaniin, islamin pyhän kirjan , 96. suuraan: ”Lue Herrasi nimeen , joka on luonut, joka on luonut ihmisen hyytyneestä verikimpaleesta . Lue: sillä Herrasi on jalomielisin, hän,  joka on kynällä opettanut ihmiselle, mitä tämä ei tiennyt . Jne.”

Edellisestä lainauksesta käy ilmi, että myös islamin kannattajat menneinä aikoina eivät ymmärtäneet kirjoitustaidon kehitystä.

3. Ankkuri I –kirja (s.111) jatkaa: ”Muhammed alkoi tarmokkaasti organisoida islamilaista yhteisöä, rakennutti moskeijan, määräsi  rukoushetket  ja muutti rukoussuunnan  Jerusalemista kohti Mekkaa . Muhammed sääti lakeja , jotka koskivat muslimien uskoa, elämäntapaa ja sosiaalisia toimia. Medinassa saamissaan  ilmestyksissä  Muhammed otti kantaa myös  sotilaallisiin  ja poliittisiin tapahtumiin. Muhammedin kannatus oli Medinassa oli pian niin suuri, että hän hallitsi koko kaupunkia . Muhammed oli myös taitava sotapäällikkö, ja useiden taistelujen jälkeen hän marssi v. 630 armeijoineen voittajana Mekkaan. Hän määräsi  hävitettäväksi Kaaban pyhäkön epäjumalankuvat . Kuutiomaisen pyhäkön kulmaan kiinnitetyn mustan meteoriittikiven hän jätti paikoilleen. Siten hän teki arabien  ikivanhasta kulttipaikasta kaikkia muslimeja yhdistävän keskuksen . —.  Näyissään Muhammed sulatti juutalaisia  ja  kristillisiä aineksia omaperäiseksi, arabeille sovelletuksi monoteistiseksi kirjauskonnoksi . Muslimien pyhä  kirja on koraani, johon on koottu Muhammedin saamat  ilmestykset  ja hänen jälkeensä  suullisena säilynyttä perimätietoa . Muhammedin kerrottiin saaneen 23 vuoden aikana  ilmestyksiäjoita hänen kannattajansa merkitsivät muistiin . Tarkkaa tietoa ei ole siitä , miten paljon   koraanista oli kirjoitettu jo Muhammedin aikana . Heti hänen kuolemansa jälkeensä alettiin koota muistitietoa—.  Muslimeille Koraani on tarkka jäljennös alkuperäisestä  taivaallisesta  kirjasta , joka annettiin Muhammedille . Aito se on vain  pyhällä   kielellä , arabiaksi kirjoitettuna. Koraania on kuitenkin käännetty myös muille kielille.”

4. Ankkuri I –kirja (s. 113) jatkaa: ”Koraanin uskotaan olevan  Jumalan  Arabian kansoille antama kirja,  joka seurasi  ja  täydensi juutalaisten lakia  ja  kristittyjen evankeliumia . Koraani on muslimeille opin ja elämän ehdoton nuora. –. Koraanissa puhutaan myös  enkeleistäpaholaisistahelvetistä  ja  paratiisista  (esim suurat 44, 59, 84, 88 ja 104). —. Osa muslimeista opettaa kuitenkin ihmisen tahdon olevan osittain vapaa Islamin eri suuntien välillä onkin  paljon erimielisyyksiä ennaltamääräämisopista  ja  tahdon vapauden ongelmasta. Käytännössä ennaltamääräämisoppi on johtanut kohtaloon alistumiseen eli fatalismiin .”

Kuten muissakin uskonnoissa eri suuntauksia löytyy myös Muhammedin kannattajien joukoista.

5. Ankkuri I –kirja (s. 114) jatkaa: ” Islamissa on juutalaisia tapoja,  kuten sianlihan syöntikielto.  Ympärileikkaus  suoritetaan yleensä 3-13 vuotiaille pojille , vaikka Koraani ei niin ehdottomasti määrääkään . Islamissa on myös   raamatullisia käsityksiä ihmisestä  ja  Jumalasta .”

Edelliseen lainaukseen ensimmäisestä tummennuksesta näkyy Islamin synkretistisyys, kuten kolmannesta tummennuksesta.

6. Ankkuri I –kirja (s. 115) jatkaa: ”Rukoilla voi joko kotona tai moskeijassa. ——. Rukous on jumalanpalveluksen tärkein osa. —. Rukoushetkeen liittyy myös Koraanin lukua ja saarna . —–. Jumalanpalvelukseen liittyviä menoja hoitaa  imaami , seurakunnan  hengellinen  johtaja. —–. Rukous on sisällöltään ja suoritustavaltaan aina sama niin yksityisessä kuin yhteisissäkin hartaudenharjoituksissa.”

7. Ankkuri I –kirja (s. 119) jatkaa: ”Muhammedin seuraajat, kalifit levittivät islamia voitokkaiden valloitussotien avulla.”

8. Ankkuri I –kirja (s. 120) jatkaa: ” Sotia muslimit kävivät valtionsa laajentamiseksi ja samalla elinehtojensa parantamisekssekä uskontonsa levittämiseksi . —–. Myös Koraanissa on kehotuksia ” pyhään  sotaan”. Nämä kohdat pyritään nykyisin tulkitsemaan sodaksi ihmisessä itsessään olevaa syntiä vastaan . —-. Kuitenkin muslimien valta vuosisatojen aikana johti siihen, että esim. Pohjois-Afrikan ja Vähän-Aasian kristilliset seurakunnat hävisivät lähes kokonaan . Polyteistisiä uskontoja kohdeltiin ankarammin ”epäjumalanpalvelijoina”, ja mm. Intiassa hävitettiin hindutemppeleitä.”

9. Ankkuri I –kirja (s. 121) jatkaa: ” Vanhojen heimouskontojen yhteydessä on kehittynyt muista poikkeava afrikkalainen islam . Sille on ominaista sopeutuminen väestön vanhoihin uskomuksiin . Vanhan afrikkalaisen  taivaan jumalan  on korvannut  Allah,  jonka kanssa päästään yhteyteen  esi-isien henkien  ja lukuisten  pyhimysten avulla .”

Edellisestä lainauksesta näkyy hyvin uskomusten synkretistisyys: taivaan jumalan on korvannut Allah.

10. Geoffrey Parrinderin ”Elävät maailman uskonnot” –kirjaa (s.12) lainaten: ”Perimätieto on yrittänyt luoda tiettyä loistoa Muhammedin elämään alusta alkaen ja sanotaan, että hänen syntymäänsä liittyi joitakin yliluonnollisia enteitä. Erään legendan mukaan hänen äitinsä näki ennen Muhammedin syntymää suuren valon, joka loisti laajoilla alueilla, ja kuuli äänen ilmoittavan, että hän saisi tämän kanssa Herran. Toisen tarinan mukaan kaksi enkeliä otti pois syntimöykyn Muhammedista tämän lapsuudessa. Muuan muslimien vanhimpia elämänkerrankirjoittajia huomauttaa hurskaasti aina tämänkaltaisia legendoja selostaessaan että ”niin kerrotaan, mutta Jumala yksin tietää onko se totta.””

11. Ankkuri I –kirja (s. 121) jatkaa: ”Islamin lahkot eivät ole aina syntyneet  puhtaasti uskonnollisin  perustein. Erojen syyt ovat olleet myös  poliittisia  ja  kansallisia . Muhammedin kuoleman jälkeen tapahtui jo  650-luvulla  islamin ensimmäinen  jakautuminen siialaisiin  ja  sunnalaisiin . Neljännen kalifin nimitys johti erimielisyyksiin ja  valtataisteluihin.”

Edellisen lainauksen jako kahteen tai useampaan uskonnolliseen ryhmään on ilmennyt monissa uskonnoissa myös kristinuskossa.

12. Ankkuri I –kirja (s. 122) jatkaa: ” Siialaiset uskovat, että ilmoitusta voi tapahtua Koraanin ja sunnan lisäksi myöhemmin . Heille seurakunnan johtaja imaami ei ole ainoastaan rukouksen johtaja,   vaan uskonnollinen auktoriteetti  ja  uutta ilmoitusta tuova opettaja . Tämä käsitys on johtanut  lukuisten alalahkojen syntymiseen . Useat siialaiset  odottavat MahdiaHän on eräänlainen messiashahmo, joka pelastaa maailman vääryydestä . Iranissa siialaisuus on valtionuskontona.”

Mahdilla ja Jeesuksen tulolla on yhteneväisiä piirteitä.

13. Ankkuri I –kirja (s. 122) jatkaa: Sufilaisuus on mystikkoliike, joka syntyi 800-luvulla. Se sai vaikutteita  kristillisestä munkkihurskaudesta . —-. Erilaisten harjoitusten ja meditaation  avulla pyritään minän  häivyttämiseen ja  jumaluuteen sulautumiseen . Sufilaiset korostavat rakkautta ja elävät askeettisesti  —. He ihailevat mm. Jeesuksen köyhyyttä ja itsekieltämystä. –. Dervissit ovat sufilaisia munkkeja. He elävät askeettisesti luostarimaisina veljeskuntina. Heitä valvoo esimies joka johtaa mietiskelyn, paaston ja jopa kidutuksen avulla  mystisiin  ja  hurmoksellisiin  kokemuksiin .  Monissa islamin maissa kukoistavat nykyisistä kielloista huolimatta erilaiset mystiset liikkeet. Ne tyydyttävät niitä uskonnollisia tarpeita, joihin puhdasoppinut islam ei ole vastannut, sillä se ei alunperin ollut askeettinen eikä mystinen. Uskonnon asema on nykyisin voimistumassa useissa islaminuskoisissa maissa. Samalla on lisääntynyt  lähetystoiminta . Tunnetuin on ns. Ahmadija-lähetys, joka toimii kaikissa maanosissa, myös Euroopan maissa. Yhdysvalloissa syntyi 1930-luvulla islamin pohjalta uusi lahko, Mustat islamit, joka on syntynyt vastareaktiona valkoista kolonialismia ja sortoa vastaan.”

14. Ankkuri I –kirja (s. 125) jatkaa: ” Turkki pyrki luomaan nyt kansallisen, uskonnosta vapaan tasavallan. Uskonnollisen lainsäädännön sharian tilalle luotiin länsimainen lainsäädäntö, vaatetusta länsimaalaistettiin, naisille annettiin äänioikeus, kirjaimisto muutettiin latinalaiseksi ja  uskonnonharjoitus rajoitettiin moskeijoihin . Perustuslain mukaan Turkin valtionuskontona ei enää ollut islam . Valtio ja uskonto erotettiin toisistaan. Turkissa näytti särkyvän se islamin perusnäkemys, että yhteiskunnallisetkin ratkaisut ovat samalla uskonnollisia . Uudistukset herättivät kiihkeää vastustusta sekä Turkissa että muissa islamin maissa . Reformit eivät johtaneet kuitenkaan uskonnon hylkäämiseen, vaan vastavaikutukseen ja uskonnon nousukauteen.  Uskonnonopetus palautettiin kouluihin,  ja islam on jälleen tärkeä osa  tiedonvälitystä lehdistössä, radiossa  ja  kirjallisuudessa . Toisen maailmansodan jälkeen valtio on tukenut tätä kehitystä, kuitenkin niin, että se haluaa luoda ”t urkkilaisen islamin .”

Edellisestä lainauksesta voi nähdä, kuinka valistuksen jälkeen alkanut suuntaus kohti rationalismia toteutuu myös islamilaisessa uskonnossa. Edellisestä lainauksesta myös näkee kuinka uskontoa ylläpidetään esim. tiedotusvälineiden ja koulun avulla.

15. Ankkuri I –kirja (s. 126) jatkaa: ” Iranissa shaahi Reza Pahlevi yritti tehdä maastaan muutamassa vuosikymmenessä johtavaa teollisuusmaata öljyrikkauksien avullaHän syrjäytti kuitenkin liiaksi islamin  ja  sen uskonnollisten johtajien mullahien ja ajatollahien arvovallan . Nopea länsimaistuminen ei saavuttanut kuitenkaan laajojen kansakerrosten hyväksyntää. —–. Tältä pohjalta syntyi ajatollah Khomeinin johtama liike, joka karkotti v. 1978 shaahin Iranista ja pyrki 1980-luvun alussa luomaan maasta islamilaista tasavaltaa .”

16. UJU –kirjaa (s. 37) lainaten: ”Ennen islam-uskonnon syntyä oli arabien uskonnollisuus alkukantaista Heillä oli  useita jumalia,  joista kutsuttiin nimellä Allah.  Tämä lienee ollut tuolloin tyypillinen  luonnonjumala, joka sai yön  ja  päivän vaihtelut, auringon  ja  sateen sekä vallitsi elämää  ja  kuolemaa . —- lisäksi palveltiin lukuisia  henkiä . Palvonnan keskus oli Mekka , jota kutsuttiin silloin myös Kaabaksi (” arpanappula ”). Ennen kaikkea Kaaballa kuitenkin tarkoitetaan kaupungissa olevaa kuutionmuotoista rakennusta. —. Islam on saanut alkunsa yhden miehen vaikutuksesta. Orvoksi jäätyään Muhammed (syntyi 570 jKr. Mekkassa.) ansaitsi nuoruusvuosinaan tulonsa paimenena ja kamelinajajana.  Pitkillä karavaanimatkoillaan hän tutustui sekä juutalaisiin että kristittyihin  ja  sai näiltä vaikutteita .”

17. UJU –kirjaa (s. 38) lainaten: ”Perimätieto kertoo, että varsinaisen kutsun arabien  profeetaksi  hän sai 40-vuotiaana ollessaan rukoilemassa Mekkan lähellä  eräässä luolassa . Täällä hänelle ilmestyi  enkeli  Gabriel, joka kantoi  kirjoituksin  varustettua kangaskappaletta, —-. Jouduttuaan pakenemaan Mekasta erääseen toiseen kaupunkiin, aiheutui se, että tapahtumaa pidetään muhamettilaisen ajanlaskun lähtökohtana . Medinassa Muhammed sai kuitenkin lisää kannattajia. Voitettuaan vastustajansa useissa verisissä taisteluissa hän valloitti v. 630 Mekkan. Kuollessaan v. 632 hän oli käytännöllisesti katsoen koko Arabian valtias .”

Vrt. Mooses tai Mormonien kirkon alku kangaspalojen suhteen.

18. UJU –kirjaa (s. 39) lainaten: ”Koraanin lukujen nimissä esiintyy  runsaasti VT:n henkilöitä . —. Muhammedin näkemys  taivaasta on hyvin aistivoimainen : ”Kultakuteisilla vuoteilla he saavat loikoilla vastapäätä toisiansa ikinuorten nuorukaisten tarjoillessa heille maljoista, ruukuista ja pikareista kuohuvia juomia, joista he eivät saa päänkivistystä eivätkä juovu, ja hedelmät, joista enimmin pitävät, sekä linnunlihaa, johon ovat mieltyneet, ja seuranaan heillä on mustasilmäisiä neitoja, hyvin suojattujen helmien kaltaisia, palkaksi teoistaan.” (Koraani 56:15-24).”

19. K ristinuskon K äsikirja –kirjaa (s.154) lainaten: ” Islam valloitti sadassa vuodessa (630-730) kristinuskon ydinalueet, Jerusalemin, Antiokian ja Aleksadrian patriarkaatit ja ulotti valtansa Pohjois-Afrikan kautta eteläiseen Espanjaan saakka . Se ei kuitenkaan pyyhkinyt kirkkoja tieltään. Niinpä islamin keskelle jäänyt Persian kirkko nousi kukoistukseen ja teki laajaa lähetystyötä Keski-Aasiassa ja Kiinassa. Vaikka kirkot hylkäsivät islamin ja julistivat sen harhaopiksi,  taloudellinen  ja  sosiaalinen paine toivat käännynnäisiä uudelle uskonnolleArabialaisen kulttuurin nousu  ja  islamin kehitys maailmanuskonnoksi tekivät kristinuskosta luopumisen helpommaksiKoska profeetan opilla oli paljon yhteistä Kristuksen opin kanssa, monet pitivät sitä kristinuskon kehittyneempänä muotona .”

Pages ( 47 of 76 ): « Edellinen1 ... 4546 47 4849 ... 76Seuraava »