Kirja

3. 2. 4

1. UHP -kirjaa (s. 54) lainaten: ”Zarathustra (=Zoroaster) on elänyt n. 600 eKr.  Pyhässä kirjakokoelmassa Avestassa esitetty profeetan elämänkerta on tarumainen , mutta vanhimmissa ns. Gatas-runoissa on säilynyt joitain historiallisia piirteitä. Zarathustra polveutui Spitaama-suvusta pohjois-Meediasta. Hänen ollessaan 30 v:n ikäinen  ilmestyi hänelle enkeli Vohumano erään joen rannalla, kehottaen häntä ryhtymään profeetan toimeenSen jälkeen tapahtui hänelle vielä useampia ilmestyksiä, joissa jumala itse antoi hänelle opetusta .  Ilmeisesti kuvastuivat näissä näyissä profeetan sisäiset elämykset . Ensimmäiset kymmenen vuotta kuluivat ilman menestystä, mutta sen jälkeen hänen onnistui saada vaikutusvaltaa kuningas Vistaspan ministereihin ja puolisoon; vihdoin kääntyi itse kuningaskin.  Kuninkaan hovissa Zarathustra jatkoi vaikutustaan epäjumalanpalvelijoihin ja uskottomia vastaan .  Olot olivat levottomat; ympäristön rosvoilevat heimot karkasivat usein maataviljelevän väestön kimppuun surmaten ja ryöstäen heidän karjalaumojansa. Tässä jatkuvassa taistelussa profeetta näkee kuvan  valon ja pimeyden , t otuuden ja ”valeihmisten” välisestä sodasta . ——-.  Totuuden ja valheen. Valon ja pimeyden välinen taistelu on punaisena lankana Zarathustran uskonnossa.   Valon jumala, luoja, puhtauden ja totuuden ylläpitäjä, on Ahura Mazda (kreik. Ormudz) . Hän asuu   taivaassa , jossa kuulee hurskasten   rukoukset  ja johon nämä kerran itse pääsevät, jota vastoin ”valheihmiset” syöstään  helvettiin   pahojen henkien haisevaan asuntoon . Ahura Mazda on ” armollinen henki ”, ” kaikkitietävä ”, ” kaikkinäkevä ” ja  kaiken tuomari , jolta  apu ja oikeus tulee ahdistetuille   hurskaille . —-. Ahura Mazda on samalla kertaa luoja ja siveellisen maailman järjestyksen ylläpitäjä . Jumalan vastusta on pahahenki, valheen, vääryyden ja julmuuden  edustaja Angro Mainjus (kreik. Ahriman). Alkuaan hän on ainoastaan pahan henkimaailman etevin edustaja , mutta Avestan myöhemmissä osissa hänestä tulee kaiken pahan ja saastaisen luoja sekä pahojen henkien hallitsija .  Hän on alusta asti valinnut valheen  ja kietoo sen avulla ihmisiä verkkoihinsa. Hänen vastakohtaisuutensa Ahura Mazda on etupäässä siveellistä laatua. Sekä Mazdalla että Angro Mainjuksella on palvelevat henkensä . Edellistä ympäröi  seitsemän korkeinta henkeä , amesha spenta, johon kuuluvat esim. Vohu Mano=hyvä mieli, Asha Vahishta=vanhurskaus. Ne ovat hyvien ominaisuuksien yleistyksiä. Näihin kuuluu myöskin Atar = tuli , jota myöhemmin puhtauden edustajan a  erikoisesti palvottiin. Toisena hyvien henkien ryhmänä ovat jazatat, joista tärkeinmät olivat Sraosha,  jumalan ja ihmisten välittäjä , sekä Mitra,  valon jumala . Ohessa kappale nuoremmasta Avestasta, sen Mitra-hymnistä:

1. Ahura Mazda puhui Spitaama Zarathustralle: Kun loin laaja-alaisen Mitran, silloin loin hänet yhtä lailla uhrein ja rukouksin palvottavaksi kuin itseni.

2. Koko maakunnan tuhoaa turmiollinen Mitran petturi, oi Spitaama; yhtä paljon kuin sata harhaopettajaa hän tappaa oikeauskoisia. Älä riko valaa, oi Spitaama, ei kerettiläisille eikä oikeauskoisille vannomaasi, sillä molempiin nähden on vala pidettävä.

3.  Nopeita hevosia  antaa laaja-alinen Mitra sille, joka ei valaansa riko; oikean tien valmistaa Ahura Mazdan tuli sille, ken ei valaansa riko. Hyvät, väkevät, pyhät vanhurskasten Fravashit  antavat ruumiillisia jälkeläisiä   sille miehelle , joka ei valaansa riko.

4. Loistonsa ja kirkkautensa tähden tahdon häntä kunnioittaa äänekkäällä uhrihuudolla; tahdomme kunnioittaa laaja-alaista Mitraa, joka arjalaisille antaa ihanat asunnot.

5. Luoksemme tulkoon hän avulla, luoksemme tulkoon hän ilolla ———laupeudella, pelastuksella, voitolla, autuudella, vanhurskaudella, väkevä, rukoiltava, ei koskaan pettävä – Mitra.

6. Häntä, väkevää, pyhää, siunauksellisinta kaikista luoduista tahdon uhrilahjoilla kunnioittaa, häntä tahdon kiitoksella ympäröidä, äänekkäällä uhrihuudolla ylistää. Laaja-alaista Mitraa kunnioitamme uhrilahjoilla – häntä me kunnioittaa tahdomme. (Lehmann: Textbuch, s, 267)

Kolmannen  hyvien henkien ryhmän muodostivat fravashit, suojelushenget,  jotka ajateltiin  elävän ruumiin kuoleman jälkeen ja myöhemmin antoivat aihetta vainajain ja pyhimysten palvomiseen . Pahan hengen palvelijoita olivat drujat (valheen henget) ja pairikat (viettelevät henget) . Zarathustran uskonto oli parhaassa merkityksessä kulttuuri-uskonto . ——-.  Onnellisin paikka maailmassa on se, missä jumalaa hurskaasti palvellaan, maata viljellään, lapsia synnytetään ja karjaa lempeydellä hoidetaan. Missä kuivia maita tehdään viljeltäväksi tai märkiä kuivataan, siellä vastustetaan perkeleen valtaa . Kuoleman  jälkeisestä tilasta ajateltiin seuraavasti.  Ihmisen kuoltua oleskelee hänen sielunsa kolme vrk. ruumiin läheisyydessä . Sen jälkeen se viedään Sinvat-sillalle, jossa sen tuleva kohtalo ratkaistaan .  Hurskaat pääsevät onnellisesti sen yli taivaaseen, mutta pahat putoavat suinpäin helvettiin . ”Ne jotka liittyvät Drujaan, putoavat alas vaivan paikkaan , jossa huono ravinto  hävittää heidän ilonsa, —-  heidän sielunsa on saava inhottavia ruokia , Drujan talo on totisesti oleva heidän kotinsa.” —. Mazda-uskonnolla oli alusta alkaen eskatologinen luonne.  Hyvän ja pahan taistelu ei ole iankaikkinen, vaan päättyy kerran hyvän voitollaMazda on kerran aikojen lopulla tuleva tuomiolle, jolloin ihmiset asetetaan tulikokeen alaisiksi. Se joka keskellä valon loistoa ja tulen hehkua kykenee lausumaan uskontunnustuksen, on tuleva autuaaksi. Tuho kohtaa silloin pahaa henkeä ja hänen joukkoansa .”

Edellisessä lainauksessa mainitaan, että Angro Mainjuksella on palvelevat henkensä; se on osoitus siitä, kuinka ihmisten oma sosiaalinen järjestelmä heijastuu myös uskonnollisiin käsityksiin. Edellisestä lainauksesta käy myös ilmi numerologiakin lauseessa jossa sana “seitsämän” on mainittu; se viittaa tähtien palvontaan. Edellisestä lainauksesta käy ilmi miten “Mitran ja nopeiden hevosten sekä mahdollisten saatujen jälkeläisten” tapaan ihmisten tarpeita käytetään uskonnoissa hyväksi käyttämällä ihmisten hyväuskoisuutta hyväksi. Edellisen lainauksen loppu on pitkälti samanlainen kuin kristinuskossa: lopussa paha saa palkkansa ja hyvä tulee menestymään.

10. Kristinuskon Käsikirja –kirjaa (s.45-) lainaten: ”Hetken kukoistanut uusbabylonialainen valtakunta nujersi loputkin itsenäiset valtiot noudattaen edeltäjänsä politiikkaa: Juudean tärkein väestö siirrettiin ”Babylonian vankeuteen”. Jo v. 539 eKr. Babylon kuitenkin joutui Persian kuninkaan Kyyroksen haltuun. Persia valtasi vähitellen kaikki edeltäjiensä hallitsemat alueet ja vielä paljon enemmän. Siitä tuli ensimmäinen maailmanvalta: sen vaikutus ulottui Vähästä-Aasiasta Intiaan asti. Persialaisaikaa kesti aina 300-luvun lopulle ekr. Se vaikutti olennaisesti VT:n kirjain sisältöön ja uskonnon lopulliseen sisältöön ja muotoonMonet juutalaisen uskonnon tuntomerkit kypsyivät noiden vuosien aikana. Vaikka persialaiset päästivätkin juutalaiset palaamaan omaan maahansa, monet pysyivät Persiassa pitkään ja toivat sieltä monia vaikutteita. Osa jäi sinne pysyvästi sulautumatta kuitenkaan valtaväestöön. Käsitys kuolleiden ylösnousemuksesta ja kaikkia koskevasta viimeisestä tuomiosta on saanut lopullisen selkeytensä persialaisaikanaMonet uskonnolliset symbolit, esim. paha pimeytenä ja hyvä valona, ovat tuolta ajalta.”

11 . Jotakin uskontoja käsitellyttä kirjaa (s.142) lainaten: ”Kun Persian kuningas Ky y ro s kukisti Babylonian valtakunnan ja laski valtansa alle kaikki sen maat, niin hän antoi  vapauden israelilaisille, joita sen jälkeen ruvettiin nimittämään juutalaisiksi . ——. Heidän toimestaan heti babylonialais-persialaisen sodan alussa julkaistiin kirjoitus,  jossa Ky y ros esitetään Jahven, maailmanhistorian ohjaajan välikappaleena  (Jes 44:28 ja 45:1). Siinä samalla toivotaan uskonnollista yhteyttä persialaisten ja juutalaisten välille. Samalla siinä esitetään yhtäläisyyksiä, joita on molempien mainittujen kansojen uskonnoilla, sekä että ne ovat ainoat oikeat maailmanuskonnot . Ilmeisesti tämä kirjoitus on vaikuttanut Kyroksen mielialaan, koska hän on kohdellut erityisen ystävällisesti Juudean kansaa.”

2. KR –kirjaa (s. 61) lainaten: ”Kyyros valloitti Baabelin v. 539. Juutalaisten vapautumisen aika lähestyi. Kyyros osoitti Israelin uskontoa kohtaan suurta kunnioitusta, sillä hänellä itsellään oli melkein monoteistinen, jonka oli perustanut Zaratustra (kreik. Zoroaster) n. 600 eKr. —–. Tässä uskonnossa palveltiin jumalaa, jonka nimi oli Ahura Mazda (ahura=herra, mazda=viisas). –. Käytännössä tämä uskonto oli enimmäkseen  pahojen henkien karkottamista pyhän tulen avulla . —.  Tuli, maa ja vesi ovat pyhiä aineita ja koira ja lehmä pyhiä eläimiä  —. Ahura Mazdaa vastaan taistelee paha henki . Molemmilla puolilla on enkeleitä, toisella hyviä, toisella pahoja. Kun maailmanloppu tulee, silloin paholainen enkeleineen voitetaan jihmiset nousevat kuolleista , ja  joutuvat  puhdistavaan  tuleen . Sitten kun kaikki on puhdistunut, alkaa  iäinen autuus .”

Edellisessä lainauksessa näkyy, että ihmiselle tarpeelliset elementit ovat pyhiä. Eläimistä sellaiset, jotka ovat kesyjä ja ihmiselle tarpeellisia ovat pyhiä. Ei enää muistettu kuinka ihminen kesytti eläimet käyttöönsä ja tuntui, kuin jumala olisi antanut ne ihmisen hallittavaksi. Muista elementeistä mainittakoon tuli siksi, että se auttaa ruuan valmistuksessa ja luo valoa ja tuohon aikaan ei ymmärretty mistä tuli johtuu. Maan ja veden kohdalla on samoin kuin tulenkin kohdalla: ne ovat ihmiselle elintärkeitä.

3. Geoffrey Parrinderin ”Elävät maailman uskonnot” –kirjaa (s.69—) lainaten: ”Myöhemmin syntyneiden legendojen mukaan Zarathustran syntyessä tapahtui ihmeitä, valo loisti taivaasta, Zarathustra nauroi syntyessään, luonto hymyili ja pahat henget pakenivat kauhun vallassa.

Varmasti ei tiedetä, kuinka laajalle Zarathustran opetukset olivat levinneet hänen kuollessaan. Vanhoista kirjoituksista käy ilmi, että hän julisti uskoa yhteen Jumalaan, mutta myöhemmät kirjoitukset kertovat toisten jumalien paluusta. Zarathustran uudistus ei siis ollut kokonaan onnistunut tai oli kärsinyt takaiskun. Persian keskimmäisen valtakunnan eli sassanidien aikana, joka eli kukoistuskauttaan 3,-7. Vuosisadalla jKr. zarathustralaisuus oli tullut hyväksytyksi niin laajalti, että se otettiin Persian viralliseksi uskonnoksi. Kreikkalaiset ja roomalaiset tunsivat sen ja nimittivät sen kannattajia ”maageiksi” eli tietäjiksi. Maagit (Raamatun joulukertomuksen ”tietäjät it äiseltä maalta” näyttävät alun perin olleen erästä meedialaista heimoa, ja myöhemmin heistä tuli hindujen bramiinien tavoin erityinen uskonnollisten miesten ryhmä. He omaksuivat Ahura Mazdan palvonnan ja liittivät siihen vanhan tulenpalvonnan hänen kunniakseen, niin että vanhat perinteet yhdistyivät Zarathustran uudistuksiin. Maagit laativat pyhiä kirjoituksia ja liittivät niihin Zarathustran opetukset.”

4. UHP –kirjaa (s.57-) lainaten: ”Ahura Mazdan asema tuli kuitenkin pahasti järkytetyksi, kun kuningas Artakserkes Mnemon (404-385 ekr.) korotti hänen rinnalleen palvottavaksi valon jumalattaren Mitran ja veden jumalattaren Anahitan, joka vastasi babylonialaista Ishtaria. Persialaisen uskonnon loistokausi alkoi kuitenkin vasta 272 jKr. Silloin muodostui varsinainen mazdalainen valtiokirkko .  Papistolla oli mahtava yhteiskunnallinen asem a ja pyhäin kirjain kokoelma Avesta sai lopullisen muotonsa .  Avesta jakaantuu kolmeen pääosaan: Vendidad (=laki), Jasna (=uhriliturgia), ja Jashts (=virret).   Pienempi kokoelma oli Khorda Avesta, yksityistä hartautta varten käytettävä .  Useita myöhempiä pyhiä kirjoja on olemassa, joista tarkein on Bundedesh, laaja kuvaus luomisesta ja maailmankulusta . Avestassa vallitseva katsantotapa on jyrkän dualistinen. Hyvän ja pahan, puhtaan ja saastaisen välillä on tehtävä ankara ero.  Kun maailmassa on paljon saastuttavaa, täytyy hurskaan olla varuillaan, ettei saastuta itseään eikä puhtaita alkuaineita, maata, vettä ja tulta . ——. Joka on saastuttanut itsensä koskettamalla ruumiiseen tai muuhun saastaiseen, on velvollinen puhdistamaan itsensä säädetyillä puhdistusmenoilla.  Puhdistava voima on vedellä, lehmänvirtsalla, ja pyhällä savulla . ——. Pyhiä eläimiä ovat  varsinkin koira ja lehmäKoiran tappamisesta on ankarampi rangaistus kuin ihmisen surmaamisesta . ——–. Näiden puhtaussääntöjen piti olla ihmisen apuna taistelussa pahoja henkiä vastaan . ——.  Avestan mukaan maailmankehitys kestää 12.000 vuotta, joista vain puolet luetaan ihmiskunnan osaksi . Keskellä tätä ajanjaksoa on Zarathustra syntynyt. Hänen jälkeensä seuraavat 3.000 vuotta ovat lopun aikoja , ja kunkin  1000-vuotisen aikakauden päättyessä ilmestyy yksi profeetan pojista pelastajaksi . Viimeinen niistä on Saoshyant; hän voittaa kaiken pahan ja valmistaa ihmiskuntaa ylösnousemiseen. Tätä kuvataan Bundehesh-kirjassa seuraavasti. Maailman lopulla kaikki vuoret sulavat ja virtaavat maan ylitse mahtavana virtana, jonka läpi kaikkien täytyy kulkea .  V anhurskaille se on oleva suloinen niin kuin haalea maito, mutta pahoille polttava kuin sula metalli . Puhdistuttuaan siinä ihmiset suurella hellyydellä syleilevät toisiansa. Saoshyant valmistaa Haoma-kasvin nesteestä kuolemattomuuden juoman ja jakaa sitä ihmisille, jotka siten saavat iäisen elämän . Kaikki ihmiset tulevat autuaaksi ”tulen kautta ”. Lopuksi tapahtuu maailman puhdistus yleisessä maailmanpalossa , jossa Angro Mainjus ja pahat henget hukkuvat . Tätä maailman kehitystä rukoillaan eräässä hymnissä seuraavin sanoin: ”Kaikki päättyköön rauhaan, iloon ja riemuun Jumalan tahdossa! Se tapahtukoon! Vielä kerran: se tapahtukoon!””

Pages ( 49 of 76 ): « Edellinen1 ... 4748 49 5051 ... 76Seuraava »